MVC CORE Part 2

Mvc Core da Yaptigimiz Degisiklikleri Takip etmek icin kullandigimiz Nuget Paketi ve Kodlama su sekilde

Nuget Adi :

Microsoft.AspNetCore.MVC.RazorRuntimeCompilation  

Paketi indirdikten sonra Startup icerisinde yapmamiz gereken degisiklik Su sekilde 

          //services.AddControllersWithViews();
           services.AddControllersWithViews().AddRazorRuntimeCompilation
           services.AddRazorPages();  

  2.

Etiketler