CORE ASP.NET MVC ActionResult Türleri

ASP.NET MVC ActionResult Türleri ve Açıklamaları

ActionResult türleri, açıklamaları ve yardımcı metodlarına alttaki tablodan gözatabilirsiniz.

Şimdi üstteki bazı ActionResult türlerinin örnek kullanımlarını ve açıklamalarını görelim.

ViewResult

Yazdığımız actionresult metodu ile aynı isimde olan View’ı veya parametre ile verilen View’ı oluşturur.

Örnek Kullanımlar

 

 
1

2

return View();

return View("View_Adi", model);

 

PartialViewResult

Yazdığımız actionresult metodu ile aynı isimde olan partial View’ı veya parametre ile verilen partial View’ı oluşturur.

Örnek Kullanımlar

 

 
1

2

return PartialView();

return PartialView("Partial_View_Adi", model);

 

RedirectToRouteResult

MVC’de belirlediğimiz Routes’lara uygun olarak yönlendirme yapan actionresult türüdür. (Response.Redirect diyebiliriz.)

Örnek Kullanımlar

 

 
1

2

return RedirectToAction("Action_Name", "Controller_Name");

return RedirectToRoute("Route_Name");

 

RedirectResult

Parametre ile verilen adrese yönlendirme yapan actionresult türüdür.

Örnek Kullanım

 

 
1
return Redirect("http://www.bahadirerdun.com.tr");

 

ContentResult

Parametre olarak sadece içerik belirtilmiş ise içeriği dönderen, eğer ikinci bir parametre ile ContentType belirtilmiş ise ona göre içerik dönderen actionresult türüdür.

Örnek Kullanım

 

 
1
return Content("Deneme", "application/xml");

 

FileResult

Sonuç olarak file dönderen actionresult türü. Parametre olarak dosyanın yolu ve adını verdiğimiz gibi, binary dosya değerlerini de verebiliyoruz. ContentType belirtebiliyoruz.

Örnek Kullanım

 

 
1
return File("image.jpg", "image/jpeg");

 

JsonResult

Sonuç olarak Json türünde veri dönderen actionresult türüdür. Özellikle javascript ve Ajax işlemlerinde kullanılmaktadır. Parametre olarak her türlü nesneyi verip, Json olarak sonucunu alabiliyoruz.

Örnek Kullanım

 

 
1
return Json("Deneme", "application/xml");

 

JavascriptResult

Parametre ile girilen script kodları script türünde dönderen actionresult türüdür. Dinamik olarak script kodları oluşturmamız gereken alanlarda kullanabiliriz.

Örnek Kullanım

 

 
1
return JavaScript("alert('Deneme'); $('body').html('Deneme');");

 

 

HttpUnauthorizedResult

Üye sistemi varsa ve üye girişi yapılmamış ise üye girişi yapılmasını sağlayan actionresult türüdür.

Örnek Kullanım

 

 
1
return new HttpUnauthorizedResult() { };

 

EmptyResult

Sonuç olarak hiçbirşey döndermeyen actionresult türüdür.

Örnek Kullanım

 

 
1
return new EmptyResult() { };
ActionResult Türü Açıklama Helper Metodu
HttpNotFound Result 404 durum kodu döndererek aranılan içeriğin bulunmadığını belirtebilirsiniz. HttpNotFound
HttpUnauthorızedResult Yetkisizi işlem yaptığınıa dair bir durum kodu ve mesajı dönderebilirsiniz. Return new HttpUnauthorizedResult()
JavaSciptReeult Kullanıcı tarafına çalıştırılabilir javascript kodlarını dönderebilirsiniz. JavaScript
FileContentResult Kullanıcıya dosyayı byte dizileri halinde dönderebilirsiniz. File
FilePathResult Dosyayı dosya yolunu belirterek dönderebilirsiniz. File
FileStreamResult Dosyayı stream olarak dönderebilirsiniz. File
PartialViewResult Tanımlı olan bir PartialView içeriğini dönderebilirsiniz. PartialView
ViewResult Tanımlı olan bir View içeriğini dönderebilirsiniz. View
ContentResult Kullanıcı tarafına view kullanmadan içerik dönderebilirsiniz. Content
JsonResult json formatında bir sonuç dönderir Json
EmptyResult Adı üstünde boş yani hiçbir sonuç döndermemektedir. return new EmptyResult()
RedırectResult HTTP yönlendirmesi ile yeni bir siteye yönlendirmek için kullanılır Redirect
RedırectToRouteResult   RedirectToAction, RedirectToRoute, RedlrectToActionPermanent. RedirectToRoutePermanent

 

Etiketler