MVC CORE Part 1

 • Bir Klasoru sanal olarak Disardan kullanima acma 

Starup.cs Icersinde Yazilmasi gerekenler

      app.UseStaticFiles(new StaticFileOptions { 
      FileProvider = new PhysicalFileProvider(Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(),"node_modules")),RequestPath="/modules" 
      }); 

 


 

 • Orneklerle Calismak icin Veri tabani yerine olusturulan Modul

Modules Klasour Icerisinde Repository.cs olusturup icerisnde sunlari ekleriz

 public static class Repository
  {
    private static List<Student> _students = new List<Student>();

    //Repository.Students dendiginde _students i donduren bir yapi
    public static List<Student> Students
    {
      get
      {
        return _students;
      }
    }
    //Repository.AddStudent(student); dendiginde student ekleme islemini yapicak
    public static void AddStudent(Student student)
    {
      _students.Add(student);
    }
  }
 • Models Klasoru Icerisinde StudentsResponse.cs  Olusturulur ve  icine sunlar yazilir

  public class StudentResponse
  {
    [Required(ErrorMessage ="Lutfen isim giriniz")]
    public string Name { get; set; }
    [Required(ErrorMessage = "Lutfen email giriniz")]
    [EmailAddress(ErrorMessage ="Lutfen Gecerli bir Adres giriniz")]
    public string Email { get; set; }
    [Required(ErrorMessage = "Lutfen Telefon giriniz")]
    public string Phone { get; set; }
    [Required(ErrorMessage = "Lutfen Tercih Seciniz")]
    public bool? Confirm { get; set; }
  }

 


Etiketler