MVC CORE Part 2

Mvc Core da Yaptigimiz Degisiklikleri Takip etmek icin kullandigimiz Nuget Paketi ve Kodlama su sekilde

Nuget Adi :

Microsoft.AspNetCore.MVC.RazorRuntimeCompilation 

Paketi indirdikten sonra Startup icerisinde yapmamiz gereken degisiklik Su sekilde 

      //services.AddControllersWithViews();
      services.AddControllersWithViews().AddRazorRuntimeCompilation 
      services.AddRazorPages(); 

  2.

Etiketler